Tuesday, March 20, 2012

४ ओटा ४ को कमाल ! यसरि बन्छन ०-९, ४ ओटा ४ बाट !

४ ओटा ४ बाट यसरि बन्छ ० :
(४ + ४) - (४ + ४) = ०

४ ओटा ४ बाट यसरि बन्छ १ :
(४ + ४) / (४ + ४) = १

४ ओटा ४ बाट यसरि बन्छ २ :
(४ X ४) / (४ + ४) = २

४ ओटा ४ बाट यसरि बन्छ ३ :
(४ + ४ + ४) / ४ = ३

४ ओटा ४ बाट यसरि बन्छ ४ :
४ X (४ - ४) + ४ = ४

४ ओटा ४ बाट यसरि बन्छ ५ :
{(४ X ४) + ४} / ४ = ५

४ ओटा ४ बाट यसरि बन्छ ६ :
{(४ + ४) / ४} + ४ = ६

४ ओटा ४ बाट यसरि बन्छ  ७ :
(४ + ४) - (४ / ४) = ७

४ ओटा ४ बाट यसरि बन्छ ८ :
{(४ X ४) / ४} + ४ = ८

४ ओटा ४ बाट यसरि पनि बन्छ  ८  :
(४ + ४ + ४) - ४ = ८

४ ओटा ४ बाट यसरि बन्छ ९ :
(४ + ४) +( ४ / ४) = ९

0 comments:

Facebook Blogger Plugin: Bloggerized by merothinking.blogspot.com Enhanced by merothinking.blogspot.com

Post a Comment

कृपया सल्लाह, सुझाव प्रदान गरेर सहयोग गरिदिनुहोला |